Báo giá gói đại lý

Bảng giá gói đăng ký đại lý

Thông tin đăng ký đại lý

1/ Được khởi tạo website, tên miền, sever...miễn phí. Sever giống SetVipLike.Net đang sử dụng
2/ Đăng ký đại lý vui lòng gửi thông tin : Tên miền cần đặt, Bảng giá dành cho CTV muốn đặt trên web.
3/ Đại lý toàn quyền quản lý quản trị CTV, Thêm tiền cho CTV, xem thống kê các ID của sever riêng mình, thu nhập sẽ được đại lý thu gữ riêng và sử dụng.
4/ Các ID được thêm vào sẽ hoạt động 30 ngày kể từ ngày thêm( nếu đại lý ngưng sử dụng đại lý, gói like vẫn hoạt động)

Thông tin thanh toán đại lý

1/ Đại lý vui lòng thanh toán theo số lượng ID cần mua.
2/ Đại lý có quyền nâng cấp gói like , mua thêm ID cho hệ thống...
3/ Số ID được hiển thị trên do CTV thêm trên hệ thống chính là số lượng ID mà đại lý cần thanh toán
4/ Đại lý được thống kê chính sát số lượng từ ngày tham gia đến ngày kết thúc, chu kỳ là 1 tháng
Gói MAX 500 like MAX 1000 like MAX 2000 like MAX 3000 like
Số lượng Đạt 100 ID/tháng Đạt 100 ID/tháng Đạt 100 ID/tháng Đạt 100 ID/tháng
Thời gian 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng
Chiết khẩu đại lý 50k/1 ID thêm vào 70k/1 ID thêm vào 100k/1 ID thêm vào 150k/1 ID thêm vào
Hổ trợ đại lý
Lượng like đại lý 1 đến 500 1 đến 1000 1 đến 2000 1 đến 3000
Thanh Toán 5.000.000 vnđ 7.000.000 vnđ 10.000.000 vnđ 15.000.000 vnđ